Skip to content

VİZYONUMUZ

Alkom Kompozit Vizyon

 • Müşterilerimizin beklentilerini uzun sürede algılamak ve karşılamak.
 • Sürekli daha iyiyi hedeflemek ve ulaşmak.
 • Sorunları beraber çözümlemek ve başarıları birlikte paylaşmak. Ekip arkadaşlarımızın beklentilerine yanıt vermek.
 • Öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak.
 • Müşteri odaklı, nitelikli hizmetimizi arttırarak sunmak.
 • Çalışmalarımızda topluma ve çevreye karşı duyarlı olmak.
 • Müşterimizin gereksinimlerine uygun, fonksiyonel, estetik, uygulanabilir tasarımlar yapmak ve üretmek.
 • Malzeme temininden, tasarım ve üretime kadar olan her süreçte yüksek kalite standardını sunmak.
 • Tüm iş adımlarında sistematik yaklaşımla hareket etmek.
 • Reklam piyasasında kuvvetli ve lider bir yere sahip olmak.
 • Müşteri memnuniyetini ilk planda tutmak.
 • Tabela Üretimi yeniliklerini sektöre hızlı ve öncü olarak sunmak.
 • Pazar payını artırmak.
 • Güvenilir ve öneri edilir olmak.

Kalitenin tüketici açısından en büyük değer olduğu gerçeği bilinci ile, kalitenin tüketiciye yansıtılması konusunda şirketimiz kendine düşen görevi ve misyonu üstün çaba ve gayretiyle yerine getirmeyi hedeflemektedir. Bu meyanda satıştan önce ve sonrası mutlu müşteri profili firmamızın vizyonudur.